Yargıtay’dan öğrencileri ilgilendiren kritik karar! Tazminat verilecek!

Yargıtay’dan öğrencileri çok yakından ilgilendiren bir karar çıktı. Buna göre trafik kazası geçirip 3 hafta okula gidemeyen 18 yaşını doldurmuş öğrenci için Yargıtay 4. Hukuk Dairesi geçici iş göremezlik ödemesi yapılmasına hükmetti. İşte detaylar…

Yargıtay’dan öğrencileri ilgilendiren kritik karar! Tazminat verilecek!

Bir araç sürücüsünün kusuru sonucu meydana gelen trafik kazasında yaralanan öğrenciler A.R.M. ve M.A, derslerine devam edemediklerini, gelir kaybına maruz kaldıklarını ileri sürerek sürücü aleyhine geçici iş göremezlik tazminatı istemiyle dava açtılar.

Mahkeme, davacıların öğrenci statüsünde oldukları, sürekli sakatlık hallerinin olmadığı, bu sebeple geçici iş göremezlik zararı iddia edemeyecekleri gerekçesiyle davayı reddetti.

A.R.M, kaza tarihinde 18 yaşından büyük olduğunu, derslerinden uzaklaşması sebebiyle gelir kaybının olduğunu, bunu gidermek için daha çok çaba harcaması gerektiğini ifade ederek, mahkeme kararına karşı çıktı.

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, temyiz incelemesi yaparak, öğrenci A.R.M. lehine verilen itirazı haklı buldu ve mahkeme kararını iptal etti.

Dairenin kararında, öğrencinin davasının reddedilmesinin hukuka uygun olmadığı vurgulandı.

Davaya konu olan kaza nedeniyle davacının yaralandığı ve iyileşmesinin 3 haftayı bulacağının bilirkişi raporları doğrultusunda tespit edildiği aktarılan kararda, mahkemenin yaş kriterini değerlendirmemesinin hatalı olduğu ifade edildi.

Yargıtay içtihatları gereği 18 yaşından küçüklere geçici iş göremezlik tazminatı verilemeyeceği ancak davacının yaşının kaza tarihinde 18’den büyük olduğu belirtilen kararda, şunlara yer verildi:

“Davaya konu edilen geçici iş göremezlik zararı bakımından davacının kaza tarihi itibarıyla 18 yaşından büyük olduğu dikkate alınmak suretiyle karar verilmesi gerekirken, yanılgılı değerlendirmeyle yazılı biçimde karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir. Kaza tarihi itibarıyla 18 yaşından büyük olduğu anlaşılan davacının iş göremezlik tazminatı talep edebileceği gözetilmelidir.”